Universitair beleid

Alumni zijn onze belangrijkste ambassadeurs in de maatschappij. Zij dragen in die rol bij aan ons imago. We hechten grote waarde aan hun adviezen en regelmatige contacten met hen. Het alumnibeleid richt zich op het behouden en versterken van hun verbondenheid met onze universiteit. De alumni staan centraal bij het Development Office. Dit onderdeel van de Universiteit Leiden fungeert als spin in het web van de diverse actoren als het LUF, de alumniverenigingen en het College van Bestuur van de universiteit.

Het Development Office is verantwoordelijk voor de communicatie met (ook buitenlandse) alumni, de organisatie van universitaire alumniactiviteiten, het faciliteren en ondersteunen van de faculteiten, de alumni- en reünistenverenigingen en de bestandscoördinatie.

Naast alle huidige activiteiten wordt er hard gewerkt aan de op korte termijn te realiseren en verder uit te bouwen extra activiteiten en faciliteiten. Via deze site, de e-mailnieuwsbrief en Leidraad worden de alumni hiervan op de hoogte gehouden.

Laatst Gewijzigd: 28-03-2012